St.meld. nr. 13 (1999-2000)

Hovedtrekk i fremtidig norsk bistand til landene i Sørøst- Europa

Hovedtrekk i fremtidig norsk bistand til landene i Sørøst- Europa

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no