St.meld. nr. 13 (2000-2001)

Om organisering av Kystverket

Om organisering av Kystverket

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no