St.meld. nr. 13 (2007-2008)

Om gjennomføring av råfiskloven og fiskeekspor­tloven i 2005 og 2006

Om gjennomføring av råfiskloven og fiskeekspor­tloven i 2005 og 2006

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no