St.meld. nr. 14 (2007-2008)

Dataspill

Dataspill

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no