St.meld. nr. 15 (1997-98)

Om gjennomføring av råfisklova m.v. i 1995 og 1996

Om gjennomføring av råfisklova m.v. i 1995 og 1996

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no