St.meld. nr. 16 (1998-99)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Om virksomheten til Posten Norge BA

Om virksomheten til Posten Norge BA

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no