St.meld. nr. 16 (2005-2006)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Utenriksdepartementet

Om samarbeidet i NATO i 2005

Om samarbeidet i NATO i 2005

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no