St.meld. nr. 17 (1996-1997)

Om innvandring og det flerkulturelle Norge

Om innvandring og det flerkulturelle Norge

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget