St.meld. nr. 17 (1997-98)

Om Telenor AS si verksemd

Om Telenor AS si verksemd

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget