St.meld. nr. 17 (1997-98)

Om Telenor AS si verksemd

Om Telenor AS si verksemd

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no