St.meld. nr. 17 (2003-2004)

Om gjennomføring av råfiskloven og fiskeeksportloven i 2001 og 2002

Om gjennomføring av råfiskloven og fiskeeksportloven i 2001 og 2002

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget