St.meld. nr. 17 (2003-2004)

Om gjennomføring av råfiskloven og fiskeeksportloven i 2001 og 2002

Om gjennomføring av råfiskloven og fiskeeksportloven i 2001 og 2002

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no