St.meld. nr. 18 (1997-98)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Tillegg til St meld nr 41 (1996-97) Om norsk samepolitikk

Tillegg til St meld nr 41 (1996-97) Om norsk samepolitikk

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no