St.meld. nr. 18 (1997-98)

Tillegg til St meld nr 41 (1996-97) Om norsk samepolitikk

Tillegg til St meld nr 41 (1996-97) Om norsk samepolitikk

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget