St.meld. nr. 18 (2004-2005)

Rett kurs mot riktigere legemiddelbruk

Rett kurs mot riktigere legemiddelbruk

Les dokumentet

Legemiddelpolitikken

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget