St.meld. nr. 19 (1997-98)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Tilleggsmelding om eierskap i næringslivet

Tilleggsmelding om eierskap i næringslivet

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no