St.meld. nr. 19 (1997-98)

Tilleggsmelding om eierskap i næringslivet

Tilleggsmelding om eierskap i næringslivet

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no