St.meld. nr. 19 (1997-98)

Tilleggsmelding om eierskap i næringslivet

Tilleggsmelding om eierskap i næringslivet

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget