St.meld. nr. 19 (2000-2001)

Om handtering av aborterte foster

Om handtering av aborterte foster

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no