St.meld. nr. 2 (1998-99)

Revidert nasjonalbudsjett 1999

Revidert nasjonalbudsjett 1999

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget