St.meld. nr. 2 (1998-99)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Finansdepartementet

Revidert nasjonalbudsjett 1999

Revidert nasjonalbudsjett 1999

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no