St.meld. nr. 2 (1999-2000)

Revidert nasjonalbudsjett 2000

Revidert nasjonalbudsjett 2000

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no