St.meld. nr. 2 (2002-2003)

Revidert nasjonalbudsjett 2003

Revidert nasjonalbudsjett 2003

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no