St.meld. nr. 2 (2003-2004)

Revidert nasjonalbudsjett 2004

Revidert nasjonalbudsjett 2004

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no