St.meld. nr. 2 (2003-2004)

Revidert nasjonalbudsjett 2004

Revidert nasjonalbudsjett 2004

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget