St.meld. nr. 2 (2003-2004)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Revidert nasjonalbudsjett 2004

Revidert nasjonalbudsjett 2004

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no