St.meld. nr. 2 (2004-2005)

Revidert nasjonalbudsjett 2005

Revidert nasjonalbudsjett 2005

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no