St.meld. nr. 2 (2005-2006)

Revidert nasjonalbudsjett 2006

Revidert nasjonalbudsjett 2006

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget