St.meld. nr. 2 (2005-2006)

Revidert nasjonalbudsjett 2006

Revidert nasjonalbudsjett 2006

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no