St.meld. nr. 22 (2001-2002)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Et mindre og bedre statlig eierskap

Et mindre og bedre statlig eierskap

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no