St.meld. nr. 24 (2001-2002)

Om samarbeidet i Atlanterhavspakt-organisasjonen i 2001

Om samarbeidet i Atlanterhavspakt-organisasjonen i 2001

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no