St.meld. nr. 25 (2003-2004)

Økonomiske rammebetingelser for filmproduksjon

Økonomiske rammebetingelser for filmproduksjon

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget