St.meld. nr. 26 (1997-98)

Begrensning og kontroll med bruk av tvang i tjenesteyting

Begrensning og kontroll med bruk av tvang i tjenesteyting

Les dokumentet

(Lov om sosiale tjenester m v kapittel 6A Rettigheter for og begrensning og kontroll med bruk av tvang og makt m v overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming)

Følg meldingen videre på www.stortinget.no