St.meld. nr. 26 (1999-2000)

Om verdiar for den norske helsetenesta

Om verdiar for den norske helsetenesta

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no