St.meld. nr. 27 (1996-97)

Om statens forhold til frivillige organisasjoner

Om statens forhold til frivillige organisasjoner

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no