St.meld. nr. 28 (1997-98)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Oppfølging av HABITAT II

Oppfølging av HABITAT II

Les dokumentet

Om miljøhensyn i bolig- og byggsektoren

Følg meldingen videre på www.stortinget.no