St.meld. nr. 28 (1997-98)

Oppfølging av HABITAT II

Oppfølging av HABITAT II

Les dokumentet

Om miljøhensyn i bolig- og byggsektoren

Følg meldingen videre på www.stortinget.no