St.meld. nr. 28 (2000-2001)

Fyrstasjonene - posisjon og betydning i en moderne navigasjonsinfrastruktur

Les dokumentet:

Følg meldingen videre på www.stortinget.no