St.meld. nr. 28 (2001-2002)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Utvikling av Bjørvika

Utvikling av Bjørvika

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no