St.meld. nr. 28 (2002-2003)

Om samarbeidet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i 2002

Om samarbeidet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i 2002

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no