St.meld. nr. 3 (1997-98)

Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 1997

Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 1997

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no