St.meld. nr. 3 (2002-2003)

St.meld. nr. 3

St.meld. nr. 3

Les dokumentet

Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 2002

Følg meldingen videre på www.stortinget.no