St.meld. nr. 30 (2000-2001)

Langtidsprogrammet 2002 –2005

Langtidsprogrammet 2002 –2005

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget