St.meld. nr. 30 (2007-2008)

Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommandasjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren

Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommandasjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no