St.meld. nr. 31 (2003-2004)

Vilje til vekst – for norsk skipsfart og de maritime næringer

Vilje til vekst – for norsk skipsfart og de maritime næringer

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget