St.meld. nr. 32 (2002-2003)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Om vurdering av retningslinjene for trygdeoppgjøret

Om vurdering av retningslinjene for trygdeoppgjøret

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no