St.meld. nr. 32 (2002-2003)

Om vurdering av retningslinjene for trygdeoppgjøret

Om vurdering av retningslinjene for trygdeoppgjøret

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget