St.meld. nr. 32 (2003-2004)

Om samarbeidet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i 2003

Om samarbeidet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i 2003

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no