St.meld. nr. 32 (2003-2004)

Om samarbeidet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i 2003

Om samarbeidet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i 2003

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget