St.meld. nr. 32 (2007-2008)

Bak kulissene

Bak kulissene

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no