St.meld. nr. 33 (1997-98)

Om tilleggspoeng for folkehøgskoleelevar ved opptak til høgre utdanning

Om tilleggspoeng for folkehøgskoleelevar ved opptak til høgre utdanning

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget