St.meld. nr. 34 (2003-2004)

Om samarbeidet i NATO i 2003

Om samarbeidet i NATO i 2003

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no