St.meld. nr. 36 (2007-2008)

Nordisk samarbeid

Nordisk samarbeid

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no