St.meld. nr. 37 (1999-2000)

Om omlegging av Postens ekspedisjonsnett

Om omlegging av Postens ekspedisjonsnett

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no