St.meld. nr. 37 (2001-2002)

Om ILOs 89. internasjonale arbeidskonferanse i Geneve, 5.-21. juni 2001

Om ILOs 89. internasjonale arbeidskonferanse i Geneve, 5.-21. juni 2001

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget