St.meld. nr. 38 (1997-98)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

IT-kompetanse i et regionalt perspektiv

IT-kompetanse i et regionalt perspektiv

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no