St.meld. nr. 38 (2008-2009)

Om samarbeidet i NATO i 2008

Om samarbeidet i NATO i 2008

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no