St.meld. nr. 40 (2001-2002)

Om barne- og ungdomsvernet

Om barne- og ungdomsvernet

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget