St.meld. nr. 40 (2002-2003)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Sosialdepartementet

Nedbygging av funksjonshemmende barrierer

Nedbygging av funksjonshemmende barrierer

Les dokumentet

Strategier, mål og tiltak i politikken for personer med nedsatt funksjonsevne

Følg meldingen videre på www.stortinget.no