St.meld. nr. 40 (2002-2003)

Nedbygging av funksjonshemmende barrierer

Nedbygging av funksjonshemmende barrierer

Les dokumentet

Strategier, mål og tiltak i politikken for personer med nedsatt funksjonsevne

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget