St.meld. nr. 42 (2003-2004)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Status for IT- og kunnskapssenteret på Fornebu

Status for IT- og kunnskapssenteret på Fornebu

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no