St.meld. nr. 43 (2000-2001)

Om evaluering av kontantstøtten

Om evaluering av kontantstøtten

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no