St.meld. nr. 43 (2002-2003)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Om dei fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2003 og fisket etter avtalane i 2001 og 2002

Om dei fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2003 og fisket etter avtalane i 2001 og 2002

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no